Php ile Sadece Belirli İp Grubuna Erişim Verme İşlemi

Yaptığımız projeye sadece belirli bir ip grubunun erişimine izin vermek için aşağıdaki kod yapısını kullanabilirsiniz. Bu kod yapısını kullandığımız zaman sadece 10.15.xx.xx ile başlayan ip grubu projemize erişim sağlayacaktır.

Kod Yapısı

  $network = ip2long("10.15.0.0");
  $mask = ip2long("255.255.0.0");
  $ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
  if (($network & $mask) != ($ip & $mask)) {
    die("Unauthorized");
  }

Kolay gelsin.

Ajax Get Post İşlemleri

Ajax yapısı ile Get/Post işlemleri için aşağıdaki kod yapısını kullanabilirsiniz. url ile bu url deki işlem sonucunu ve datadaki verilerimizi göndereredek dönen değeri sayfamızda istediğimiz yerde kullanabiliriz.

Kod Yapısı

  $.ajax({
    url: "",
    type: "GET",
    data: "degisken="+$("#degisken").val(),
    success: function (msg) {
      $("#icerik").html(msg);
     }
  });

Kolay gelsin.

Laravel register disable

Laravel projemizde register yani misafir kullanıcının kendi kullanıcısını oluşturmasını engellemek için routes -> web.php dosyasında aşağıdaki satırı eklemek yeterlidir.

Kod Yapısı

  Auth::routes([
   'register' => false, // Yeni Kayır Routes...
   'reset' => false,  // Şifre Sıfırlama Routes...
   'verify' => false,  // Email Doğrulama Routes...
  ]);

Kolay gelsin.

Laravel route home yolunu değiştirme

Laravel projemizde login ekranından sonra home linki olarak yönlendirme işlemini değişribiliriz. Örneğin login olduktan sonra site/home yerine site/panel olarak route işlemi için app/Providers/RouteServiceProvider içerisindeki public const HOME = ‘/home’; yerine public const HOME = ‘/panel’; kodunu yazmamız yeterli olacaktır. Kod Yapısı

  //public const HOME = '/home';
  public const HOME = '/panel';

Artık projemiz login olduktan sonra site/panel linkine direkt yönlendirilecektir.

Kolay gelsin.

C# veritabanı bağlantı ve insert işlemleri

C# projemizde veritabı bağlantısı için aşağıdaki kod yapısını kullanabilirsiniz. Bu kod dizimizle vertabanına bağlanbiliriz ve sql komutlarını çalıştarabiliriz artık.

.

Örnek Kod Yapısı

  using MySql.Data.MySqlClient;
  // ...

  string connectionString = "server=veritabani_adresi;user=kullanici_adi;password=parola;database=veritabani_adi;";

  using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
  {
    connection.Open();

    string query = "SELECT * FROM tablo_adi";
    using (MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection))
    {
      using (MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
      {
        while (reader.Read())
        {
        // Verileri okuyun
          string veri = reader.GetString(0);
        // ...
        }
      }
    }
  }

Kolay gelsin.