C# veritabanı bağlantı ve insert işlemleri

C# projemizde veritabı bağlantısı için aşağıdaki kod yapısını kullanabilirsiniz. Bu kod dizimizle vertabanına bağlanbiliriz ve sql komutlarını çalıştarabiliriz artık.

.

Örnek Kod Yapısı

  using MySql.Data.MySqlClient;
  // ...

  string connectionString = "server=veritabani_adresi;user=kullanici_adi;password=parola;database=veritabani_adi;";

  using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
  {
    connection.Open();

    string query = "SELECT * FROM tablo_adi";
    using (MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection))
    {
      using (MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
      {
        while (reader.Read())
        {
        // Verileri okuyun
          string veri = reader.GetString(0);
        // ...
        }
      }
    }
  }

Kolay gelsin.

json return null problemi

file get content ile sayfa içeriğini json_encode ile çevirdikten sonra diğer sayfada json_decode ile array olarak döndürürken alınan null hatası

json return null problemi

file get content ile sayfa içeriğini json_encode ile çevirdikten sonra diğer sayfada json_decode ile array olarak döndürürken alınan null hatası

Chrome Bazı Yararlı Bilgiler

Google Chrome için yer imlerini/kayıtlı şifreleri içe dışa aktarma işlemleri

Xampp port 80 hatası (Port 80 in use by Unable to open process with PID 4)

Port 80 in use by Unable to open process with PID 4 bu hata port 80 nin başka bir servis tarafından kullanıldığını söylemektedir. Bunun için 80 nolu portu kullanan servisi kapatmamız yeterlidir.

Bunun için Hizmetler bölümünden World Wide Web Publishing Service yada World Wide Web Yayımlama Hizmeti bu hizmeti devre dışı yapmamız yeterlidir. Daha sonra xampp çalıştırdığımızda sorun giderilmiş olacaktır.

Kolay gelsin.