1- Excel dosyamız açık iken birden fazla sayfa var ise sayfa1 deki verileri sayfa2 ye otomatik alma formülü

    =Sayfa1!A1

Bu şekilde sayfa1 deki A1 hücresindeki veriyi sayfa2 yada başka sayfadaki hücrelere taşıyabiliriz.

2- Excelde if else yapısı için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

    =EĞER(A1=1,1,2)
    =EĞER(Sayfa1!A1="",1,Sayfa1!A1)

İlk formülde A1 hücresindeki değer 1’e eşit ise hücreye 1 yaz değilse hücreye 2 yaz. İkinci formülde Sayfa1 deki A1 hücresi boş ise 1 yaz değil ise hücreye Sayfa1 deki A1 hücresindeki değeri yaz

Kolay gelsin.


ferhatakbulut

12 Dev Adam