Bazı Cmd Komutları

  -> tree /f             -> Bulunduğu klasörün ağaç yapısını gösterir.
  -> taskkill /IM "explorer.exe" /F  -> explorer.exe kapat
  -> start explorer.exe        -> explorer.exe başlat
  -> taskkill /f /im chrome.exe    -> chrome.exe kapat 
  -> pskill \\10.99.0.19 chrome.exe  -> uzak bilgisayar chrome.exe kapat
  
  -> ipconfig /release        -> dhcp'den dagıtılan ip adresini geri bırakır.
  -> ipconfig /renew         -> dhcp'den dagıtılan yeni ip adresi almaya yarar.
  -> ipconfig /flushdns        -> dns bellegini temizler.
Komut Açıklama
shutdown /r /m \\192.168.1.22 : İlgli ip deki bilgisayarı uzaktan yeniden başlat
shutdown /s /m \\192.168.1.22 : İlgli ip deki bilgisayarı uzaktan kapat
shutdown /s /m \\192.168.1.22 /f /c "Selamlar" : İlgli ip deki bilgisayarı uzaktan kapatır ve ekranda mesaj gösterir
msg /SERVER:192.168.1.22 * /TIME:60 "selamlar" : İlgli ip deki bilgisayarı uzaktan mesaj gönderir


Çalıştır geçmişini temizleme komutu

  reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU /va /f

Kolay gelsin.


ferhatakbulut

12 Dev Adam