Larevelin yeni sürüüyle tüm cache temizleme artık daha kolay

cmd ekranında 
  >>>php artisan optimize:cleare  

yada route sayfasında ve daha sonra /test link adresine giderek komutu çalıştırmız oluyoruz.

 Route::get('test',function(){
    Artisan::call('optimize:clear');
 });

ferhatakbulut

12 Dev Adam