Ajax yapısı ile Get/Post işlemleri için aşağıdaki kod yapısını kullanabilirsiniz. url ile bu url deki işlem sonucunu ve datadaki verilerimizi göndereredek dönen değeri sayfamızda istediğimiz yerde kullanabiliriz.

Kod Yapısı

  $.ajax({
    url: "",
    type: "GET",
    data: "degisken="+$("#degisken").val(),
    success: function (msg) {
      $("#icerik").html(msg);
     }
  });

Kolay gelsin.


ferhatakbulut

12 Dev Adam