Laravel form post işlemi yaparken hatalı bir mesaj döndürüken inputlara girilen verilerin silinmemsi yani forma girilmiş olan verilerin korunmuş bir şekilde tekrar dönmesi için

View’ de bulunan form elemanı inputlar için aşağıdaki şekilde value=”“ şeklinde value özelliğini yazıyoruz.

    <input name="isim" type="text"  value="">

Controller kısmında fonksiyon kısmımızda ise withInput() parametresini ekliyoruz. Bu sayede hatalı bir işlem dönse bile formdaki eski verilerimiz korunmuş bir şekilde formumuz geri dönecektir.

    return Redirect::back()->with('hata', 'Telefon Numarası Daha Önceden Var')->withInput();

Kolay gelsin.


ferhatakbulut

12 Dev Adam